phone +32 15636950

Algemene voorwaarden

1.Identiteit van de verkoper

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.callalila.be (de "Online Shop") met betrekking tot de op de website www.callalila.be aangeboden producten. De website www.callalila.be is eigendom van en wordt beheerd door Calla lila , Stephanie Fierens, Molenstraat 9, 2840 Reet, met ondernemingsnummer BE 0820.840.031. Door een bestelling te plaatsen op www.callalila.be aanvaardt u deze Verkoopvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. De verkoper behoudt zich het recht voor de Verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Eventuele wijzigingen in de Verkoopvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

2. Een bestelling plaatsen

Om producten te kunnen bestellen op www.callalila.be, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

U hebt uw naam en uw adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en andere vereiste informatie doorgegeven;U bent ten minste 18 jaar oud;Indien u betaalt met een betaalkaart, dient u eigenaar of gevolmachtigde houder te zijn van een geldige betaalkaart om producten te kopen;

Als u een persoonlijke account aanmaakt, dient u ook een persoonlijke gebruikersnaam (uw e-mailadres) en wachtwoord aan te maken. Bescherm uw wachtwoord altijd en geef dit aan niemand door, want u persoonlijk bent verantwoordelijk voor elke aankoop die met uw gebruikersnaam en wachtwoord wordt gedaan.

3.Aanvaarding van de bestelling

Calla lila is slechts gebonden door een bestelling nadat deze per e-mail door Calla lila bevestigd is of nadat met de uitvoering ervan werd gestart. Calla lila is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Alle productinfo, prijszettingen en orderinformatie blijven te allen tijde onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen en correcties.

4.Prijzen en verzendkosten

De prijzen vermeld op www.callalila.be zijn inclusief BTW. Enige foutief weergegeven prijzen zullen door ons zo spoedig mogelijk worden gecorrigeerd en zullen in ieder geval niet bindend zijn voor ons.

DE TARIEVEN VOOR VERZENDING :
ALLE LEVERINGEN BINNEN BELGIE ZIJN 5€ INCL.BTW, BIJ AANKOOP VANAF 50€ IS HET GRATIS.
VERZENDINGEN NAAR LUXEMBURG EN NEDERLAND 8€ INCL. BTW.
VOOR VERZENDINGEN NAAR ANDERE LANDEN BINNEN EUROPA VRAGEN WE 12€ INCL.BTW.

5. Beschikbaarheid en levering van de producten

De verkoper garandeert niet dat alle producten die op de website www.callalila.be worden geadverteerd beschikbaar zijn. De verkoper behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, bepaalde producten te wijzigen, uit het assortiment te nemen, of niet langer beschikbaar te stellen.

We proberen bestelde producten op tijd te leveren. Voor Benelux, Frankrijk, Duitsland en Verenigd Koninkrijk mag u rekenen tussen een levertermijn van 3 à 5 werkdagen. Er kunnen echter redenen zijn waarom we niet tijdig kunnen verzenden en onze streefdata niet worden gehaald. Een leveringsdatum moet bijgevolg worden beschouwd als een niet-bindende inschatting en niet als een resultaatsverbintenis om de producten op de streefdatum te leveren.

U moet binnen een redelijke tijd na de levering controleren of u de producten in goede staat hebt ontvangen en of de inhoud van het pakket compleet is. Het is uw verantwoordelijkheid om ons zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele beschadigingen aan de producten of van enige tekorten.

In het geval u de levering of ontvangst van producten onredelijk lang uitstelt nadat we u op de hoogte hebben gebracht dat we hebben geprobeerd de producten bij u te bezorgen, of indien u een verkeerd leveringsadres hebt opgegeven waardoor de levering mislukt is, worden de producten aan ons geretourneerd. Indien de producten na de eerste poging tot levering in de 7 werkdagen daarop volgend niet bezorgd kunnen worden en aan ons worden geretourneerd, dan nemen wij aan dat u het recht heeft uitgeoefend om de koop te herroepen en zodra wij de bestelling terug hebben ontvangen zullen wij u de aankoopsom terugbetalen in overeenstemming met onze regeling voor het terugnemen van producten en de terzake geldende wettelijke bepalingen.

6. Afbeeldingen op www.callalila.be

De weergave van de kleuren van de producten op deze website is onder meer afhankelijk van de instellingen van de monitor en de grafische kaart van de bezoeker van de website. Afgebeelde kleuren kunnen bijgevolg afwijken van de werkelijke kleuren van de producten.

7. Retourneren en herroeping.

Als u een product heeft gekocht voor uw eigen persoonlijke gebruik als consument en u gebruik wilt maken van uw recht om het contract te herroepen, vragen we u per mail een verzoek tot herroeping te versturen naar stephanie@callalila.be binnen de 10 dagen vanaf de dag die volgt op de levering. Indien onze klantenservice dit verzoek goedkeurt zal zij u per e-mail de noodzakelijke instructies geven voor de retournering.
U heeft eveneens het recht om door u op de website www.callalila.be gekochte producten te retourneren indien deze gebrekkig zijn. U dient daartoe zo spoedig mogelijk na levering (max 7 dagen) een verzoek in te dienen bij onze klantendienst. Indien onze klantenservice dit verzoek goedkeurt zal zij u per e-mail de noodzakelijke instructies geven voor de retournering.
Vervanging of terugbetaling kan pas plaatsvinden nadat alle terug te zenden producten door ons zijn ontvangen.

De voorwaarden om te kunnen ruilen zijn de volgende:

De klant bezorgt het product in de staat zoals het geleverd is aan Calla lila:
Schoenmarkt 2, 2800 Mechelen via de post (op eigen kosten) of via persoonlijke aflevering.
+ Wanneer men via de post verstuurt moet de kledij stevig en waterdicht, in een goede doos ingepakt en afgeplakt worden. Er wordt aangeraden om de originele doos niet te beschadigen zodat het voor terugzending hergebruikt kan worden.
+ Het originele fabrieksetiket mag niet uit de kledij verwijderd zijn.
+ Indien de kledij schade oploopt door de verzending valt dit onder de verantwoordelijkheid van de klant. Wanneer door onvoldoende verpakking de kledij schade oploopt kan dit niet meer omgeruild worden. De kledij op zich mag geen tekenen van gebruik vertonen
Tevens moet het aankoopbewijs meegeleverd worden.
+ Men mag de kledij omruilen voor hetzelfde bedrag van de aankoop of een hoger bedrag, mits bijbetaling.

Indien men vragen heeft kan men op weekdagen (van dinsdag-vrijdag) tussen 10u en 18u contact opnemen met onze winkel.


8. Cadeaucheques en Waardebonnen

Wanneer men een cadeaubon of waardebon heeft gekregen kan men deze op heden nog niet gebruiken voor een aankoop in de webshop. Op de webshop wordt er gewerkt met een coupon die online aangekocht kan worden. Tijdens de aankoop geeft men aan dat men over een dergelijke coupon beschikt. Via een unieke code wordt deze dan herkend en wordt de prijs in mindering gebracht met de waarde van de bon. Deze bon kan slechts 1 maal gebruikt worden en moet volledig opgebruikt worden. Een mogelijke restwaarde, wanneer men een lager bedrag aankoopt, kan niet worden teruggegeven. Calla lila is niet aansprakelijk voor onbruikbare codes door nonchalant gebruik na aankoop van coupon.

9. Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst bij Calla lila en hiervoor een account aanmaakt dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. Calla lila houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Calla lila respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

10.Online betalingen

Voor de afhandeling van de online betalingen werken wij samen met Europabank. Wij hebben geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van onze kopers. U moet de gegevens van de betaalkaart verstrekken wanneer u uw bestelling plaatst. De kosten worden in rekening gebracht als de bestelde producten worden verzonden. We leveren de producten pas aan u als de uitgever van de kaart het gebruik van de kaart voor betaling van de bestelde producten heeft goedgekeurd.

11.Aansprakelijkheid

Deze Verkoopbepalingen beschrijven op volledige en exhaustieve wijze al onze verplichtingen en aansprakelijkheid met betrekking tot de levering van de producten. Voor zover wettelijk toegestaan, gelden er voor de verkoper geen andere garanties, voorwaarden of andere regelingen dan welke in deze verkoopbepalingen zijn vermeld.
Wij zijn niet aansprakelijk op grond van wanprestatie, onrechtmatige daad of anderszins, voor enig economisch verlies (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verlies van inkomen, winst- en/of omzetderving of voorziene besparingen), verlies van data, verlies van goodwill of reputatieschade, of elke andere onrechtstreekse, indirecte, onvoorzienbare, bijzondere of gevolgschade, op welke wijze dan ook ontstaan. Niets in deze verkoopvoorwaarden doet echter afbreuk aan uw rechten op grond van de wet en niets in deze verkoopvoorwaarden is bedoeld om aansprakelijkheid uit te sluiten in geval van bedrog of opzettelijke fout.

12.Toepasselijk recht

Op deze Verkoopvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing

13.Contactgegevens

Als u nog vragen hebt over het kopen van producten via www.callalila.be, kunt u per e-mail (stephanie@callalila.be) of telefoon (015/636950).

Calla lila
Schoenmarkt 2
2800 Mechelen
(vlakbij Grote markt in Mechelen)

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x